skip to Main Content

Index tělesné hmotnosti neboli Body Mass Index (zkráceně BMI) vyjadřuje poměr mezi tělesnou výškou a váhou. Jednoduchým výpočtem odhalí, zda má dotyčný člověk normální váhu, respektive jaká by jeho ideální váha měla být. Tento údaj je důležitý, protože nadváha až obezita, stejně jako podváha, s sebou přináší potenciální zdravotní rizika.

Kalkulačka BMI

Pro základní výpočet hodnoty BMI stačí znát aktuální váhu (v kilogramech) a tělesnou výšku (v centimetrech), zatímco pro přesnější výsledek se zadávají ještě další dva údaje, a to pohlaví a věk.

Výsledek však nezohledňuje podíl svalů, tuků a vody v těle. Kdo se chce dozvědět alespoň orientačně, kolik procent jeho hmotnosti tvoří tuky, může využít pokročilejší BMI kalkulačku. Do ní se totiž navíc vkládá i údaj o obvodu boků (v centimetrech).

cm
feet
inches
kg
lbs
cm
inches

Vzorec pro výpočet

BAI = ( HC / (HM )1.5) – 18
BMI = WK / HM2

 • BAI = Body Adiposity Index
 • HC = Obvod kyčle v centimetrech
 • BMI = Body Mass Index
 • WK = hmotnost v kilogramech
 • HM = výška v metrech

Tabulka BMI

BMI Klasifikace
Méně než 18,5 Podváha
Od 18.5 do 25 Noraml váha
Od 25 do 30 Nadváha
Větší než 30 Obézní váha
Klasifikace BAI pro muže
Věk (roky) Podváha Zdravý Nadváha Obézní
20 – 39 Méně než 8% 8% až 21% 21% až 26% Více než 26%
40 – 59 Méně než 11% 11% až 23% 23% až 29% Více než 29%
60 – 79 Méně než 13% 13% až 25% 25% až 31% Více než 31%

 

Klasifikace BAI pro ženy
Věk (roky) Podváha Zdravý Nadváha Obézní
20 – 39 Méně než 21% 21% až 33% 33% až 39% Více než 39%
40 – 59 Méně než 23% 23% až 35% 35% až 41% Více než 41%
60 – 79 Méně než 25% 25% až 38% 38% až 43% Více než 43%

Kalkulačka pro stanovení hodnoty BMI se používá pouze pro dospělé osoby. V případě dětí a mladistvých se váha klasifikuje na základě percentilových růstových grafů.

Základem je vložit do kalkulačky správné údaje

Pro co nejpřesnější zjištění hodnoty BMI je třeba zadat správná data. V opačném případě by došlo ke zkreslení výsledku. Pojďme si proto připomenout základní pravidla, jak se zvážit, změřit výšku a určit obvod boků.

Jak se změřit

Hned na úvod je třeba říct, že s měřením výšky by měla vždy pomoci ještě nějaká další osoba. Člověk sám sebe změří jen stěží zcela přesně.

Měření probíhá zády ke stěně a bez obuvi. Je zapotřebí stát rovně, ale zároveň uvolněně. Také hlava se drží vzpřímeně. Nohy by měly být mírně rozkročeny tak, aby vzdálenost mezi chodidly činila zhruba 15 cm. Pomocník poté přiloží na horní část hlavy měřeného například knihu, přičemž je důležité, aby vytvářela přesně pravý úhel se stěnou. V daném místě se udělá značka (doporučujeme obyčejnou tužkou, kterou lze vygumovat) a následně se jednoduše změří vzdálenost od podlahy ke značce.

Jak se zvážit

Je vhodné se vážit ideálně ihned po ránu, a to ještě před snídání, ale s již vyprázdněným močovým měchýřem. Digitální váha by měla být umístěna stále na stejném místě, a to na pevném a rovném podkladu. Vstupovat bychom na ni měli bez obuvi a bez oblečení, případně pouze ve spodním prádle. Je také důležité stát rovně (nehrbit se a ani se nepředklánět).

Kdo chce mít ještě přesnější výsledek, měl by se vážit opakovaně v průběhu několika dní až týdnů a na závěr vypočíst z naměřených hodnot průměrnou váhu. Naše hmotnost totiž není konstantní, ale ovlivňuje ji celá řada faktorů. Jedná se mimo jiné o aktuální množství vody v těle, defekaci, u žen hraje poměrně značnou roli i fáze menstruačního cyklu.

Jak změřit obvod boků

Pro změření obvodu boků postačí běžný krejčovský metr. Měření probíhá ve spodním prádle a nejlépe před zrcadlem. Obvod boků se nachází přibližně v místech, kde jsou kyčelní klouby.

Metr se obtočí kolem rovně stojící postavy tam, kde je obvod boků nejširší. To znamená, že se vede přes největší vyboulení hýždí. Metr by měl těsně přiléhat k tělu, ale zároveň nesmí být pevně utažený. Před odečtem hodnoty je vhodné v zrcadle zkontrolovat, zda je metr veden vodorovně k podlaze a nikde se nekroutí.

Ukázka měření obvodu boků

3 důvody, proč je dobré znát hodnotu BMI

Již víme, jak správně vypočítat hodnotu BMI. A nyní se naskýtá otázka, k čemu je vlastně užitečné vědět tento údaj.

1.   Objektivní klasifikace váhy

Zejména ženy mají tendenci nahlížet na svou postavu příliš kriticky. Často jsou při pozorování svého odrazu v zrcadle přesvědčeny, že jejich boky jsou velmi široké, zadeček obrovský a podobně. Ovšem mnohdy přitom vidí problém tam, kde ve skutečnosti žádný není. Výpočtem BMI totiž nezřídka zjistí, že je jejich váha zcela v normě.

2.   Upozornění na možné problémy

Příliš nízký nebo naopak příliš vysoký index tělesné hmotnosti může být prvním varovným signálem a upozorněním na to, že se s tělem něco děje.

Hodnota BMI nižší než 18,4 se klasifikuje jako podváha. Někdy je tento stav způsobený pouze geneticky podmíněnou stavbou těla, kdy je člověk zkrátka „od přírody drobnější“. Ale tento údaj může naznačovat i špatně nastavený jídelníček, zdravotní příčinu (například onemocnění slinivky břišní, tenkého střeva nebo problém se štítnou žlázou), případně poruchu příjmu potravy (zejména anorexii).

Hodnota BMI vyšší než 24,9 znamená nadváhu, nad 29,9 se již jedná o obezitu. A s rostoucí hodnotou BMI stoupá i riziko potenciálních zdravotních problémů:

 • bolesti zad a kloubů (zátěž pro pohybový aparát)
 • hypertenze (vysoký krevní tlak)
 • kardiovaskulární potíže (z důvodu vyšší hladiny cholesterolu v krvi)
 • pálení žáhy a zažívací potíže (plynatost, zácpa aj.)
 • dýchavičnost (zadýchávání se při fyzické námaze, někdy i spánková apnoe, tedy krátkodobá zástava dechu během spánku)
 • vyšší riziko vzniku cukrovky II. typu
 • vyšší riziko onemocnění rakovinou (zejména tlustého střeva)
 • psychické potíže (nízké sebevědomí z důvodu nespokojenosti s postavou aj.)

3.   Motivace ke změně

Jestliže hodnota BMI neodpovídá ideální váze, může být tento fakt prvotním impulsem ke změně. Dotyčný vidí, jak se věci „černé na bílém“, což ho mnohdy přiměje k tomu, aby se zamyslel nad svým dosavadním životním stylem.

Psychologický efekt má i hodnota BMI, která se pohybuje na hranici dvou váhových kategorií. Pokud například člověk zjistí, že se jeho index tělesné hmotnosti začíná pomalu přesouvat z nadváhy do obezity, může to být skvělou motivací ke změně jídelníčku a zařazení aktivního pohybu do každodenního programu.

Pro názornost uvádíme přehlednou tabulku, která ukazuje klasifikaci váhy na základně hodnoty BMI u dospělých.

Štíhlá žena při pohledu do zrcadla

Nepříjemná úskalí BMI

Index tělesné hmotnosti má i svá úskalí. Hodnota BMI totiž klasifikuje váhu pouze orientačně.

BMI bohužel nedokáže zohlednit geneticky podmíněnou konstrukci těla a ani neumí stanovit poměr svalů, tuků a vody. Z toho důvodu dochází ke zkreslení výsledku především u aktivních sportovců a kulturistů, kteří mají obecně vyšší podíl svalové hmoty, a tudíž i vyšší hodnotu BMI.

Z hodnoty BMI rovněž nelze vyčíst údaj o podílu potenciálně nebezpečného viscelárního tuku, který se nachází v dutině břišní.

A v neposlední řadě nelze kalkulačku pro výpočet BMI používat u dětí a mladistvých.

Hodnotu BMI je třeba brát se zdravým nadhledem

Prostřednictvím indexu tělesné hmotnosti (BMI) lze zjistit, jak je na tom člověk s váhou v poměru ke své tělesné výšce. Kalkulačka BMI s pokročilejšími funkcemi bere ohled rovněž na obvod boků, a proto je z ní možné zjistit i přibližný podíl tuků v těle.

Stanovení hodnoty BMI je indikátorem ke stanovení podváhy, normální váhy, nadváhy či obezity. Vždy je však třeba brát v potaz, že výsledek je spíše orientační. Na druhou stranu může zavčas upozornit na možný problém s váhou.

Back To Top